Bloggens framtida utveckling

Bloggens framtida utveckling

Hur kommer bloggandet se ut i framtiden? Kommer bloggen fortsätta att ha så stort inflytande som den har idag? Förmodligen. Givetvis kommer den förändras och se ut på olika sätt, men bloggen är antagligen här för att stanna.

Bloggen hade sin glansperiod i Sverige 2010, då hela 47% av svenskarna uppgav att de läste/följde bloggar. Idag har antalet sjunkit något, enligt den senaste mätningen ligger antalet läsare på 40%. I tre år har antalet läsare legat på ungefär samma nivå. Läsarna har varken sjunkit eller stigit i antal, utan stannat kvar på samma nivå. Huruvida gamla läsare slutat läsa och om det då tillkommit nya läsare framkommer inte av studien. Med det sagt fortsätter företag att marknadsföra sig via de mest lästa bloggarna, och de som bloggar används i reklamkampanjer i andra kanaler än deras egen bloggvärld.

Många som bloggar tar exempel och material från sin egen vardag. Det har lett till att deras bloggar sällan endast handlar om det intresse den utger sig för att beröra, som mode, träning eller kost. Ofta ger bloggarna uttryck för en speciell livsstil, där en träningsblogg, till exempel, berör flera olika ämnen som hälsokost, träningskläder och vardagsmotion. Det här konceptet har även modeföretag anammat och det används nu strategiskt i dess marknadsföring. Bloggarna har börjat kallas för “influencers” (engelska för ungefär “inspirerande människor”) och modellar ofta för modekampanjer. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt för företag runt om i Sverige och kommer antagligen inte att skrotas inom den närmsta framtiden.

Hur skulle bloggen kunna komma att se ut, om den kommer förändras? Enligt stiftelsen för internetinfrastruktur antas de som tidigare läst bloggar ha övergått till att följa vloggar – alltså video-bloggar – istället. Av ungdomar mellan 12 och 15 år läser 37% bloggar, medan hela 96% av dem tittar på youtube (där vloggarna finns) varje vecka. Kanske är det detta som är framtiden inom bloggvärlden – vloggen.

Människor att se upp till, avundas och inspireras av har funnits genom alla tider, inte minst i vårt moderna samhälle. Så länge människor vill ha det kommer bloggare (eller vloggare) att finnas kvar och ha fortsatt inflytande. Så länge läsarna söker sig till bloggarna kommer företagen betala för att få synas där och så länge företagen betalar för det kommer bloggarna fortsätta blogga.

dante