Bloggen i andra delar av världen

Bloggen i andra delar av världen

Var kom bloggen ifrån? Hur ser den ut i andra länder? Ordet “blogg” är en förkortning av ordet webblogg och kommer från engelskans weblog. Konceptet introducerades i USA 1994 av journalisten Justin Hall, som då lanserade sin blogg “Links from the Underground”.

I många delar av världen har bloggen kunnat användas i politiska sammanhang, som inför Barack Obamas valkampanj 2008. I diktaturer har bloggen varit ett hjälpmedel för orädda medborgare som velat förmedla sin otrygga och förtryckande vardag. Det är svårt att censurera innehållet på bloggar eftersom det är privatpersoner som äger dem, och därför är utrymmet för yttrandefriheten större här än via andra medier.

Förutom politiska budskap används bloggen runt om i världen som ett forum för att förmedla information, inspiration och intressen. Precis som i Sverige används den av och för mode-, tränings-, matlagnings- och litteraturintressen, för att nämna några. Företag använder sig ofta av egna bloggar för att ge kunden en inblick i företagets vardag och anda. Bloggen är ett medel för att skapa en känsla av tillhörighet och samvaro.

I mars 2007 uppskattade indexeringstjänsten Technorati att det runt om i världen skapades 120 000 bloggar om dagen. Att säga att inflytandet bloggen haft över världen har varit stort är alltså ingen överdrift. Förutom att ha bidragit till politiska förändringar har bloggen förändrat marknadsföringsstrategier i många olika länder. Exempel på hur det har gjorts kan du hitta här på sidan.

Bloggen härstammar alltså från USA, med Justin Halls lansering av “Links from the Underground”. Många är de som skapat bloggar, och ännu fler är de som läser bloggar. Bloggens funktioner liknar varandra runt om i världen, med allt från politiskt orienterade bloggar till matbloggar.

dante