Att blogga är en slags marknadsföring

Att blogga är en slags marknadsföring

Numera är det allt fler företag som använder bloggandet som en del av deras marknadsföring. Det kan handla om dagliga anteckningar / uppdateringar i dagboksform. Det kan också vara frågan om uppdateringar som företaget gör i samband med särskilda händelser och så vidare. Det viktiga är att företaget uppdaterar någorlunda regelbundet för att behålla kundernas intresse.

När man vill göra en marknadsundersökning så behöver man fråga ett stort antal personer om vad det tycker om olika saker. Ett sätt är att skicka ut enkäter antingen inom ett postnummerområde eller i en hel stad. Slumpvis utvalda personer kan man också skicka enkåter till. Dem har man kanske hittat i olika adressregister som marknadsföringsföretag säljer.

Alla bloggare marknadsför sig själva genom bloggandet

Nu är det inte bara företag som använder bloggandet som ett sätt att marknadsföra sig. I själva verket kan man säga att alla som bloggar marknadsför sig själva, sitt intresse, eller sitt företag. Bloggen kan vara ett alldeles ypperligt sätt att marknadsföra sig på. Det finns exempel på konstnärer som lyckats mycket bra med att komma ut inte bara i Sverige utan internationellt genom sitt bloggande eller vloggande. Ofta är en person som bloggar benägen att kommunicera med sin läsekrets genom flera olika medier samtidigt. En person som lyckats mycket bra med sin blogg och vlogg är konstnären Jonna Jinton. Hon har lyckats bli känd både här och i hela världen. Hon säljer sina tavlor via internet och lyckas väl med det. Förutom att hon säljer sina tavlor och hennes man säljer silversmide så framställer hon sin livsstil på ett lockande sätt som inspirerar många både här hemma och långt borta.

Ett konstnärskap kombinerat med en personlig livsstil

Vad är då hennes hemlighet kan man fråga sig. Hur kan hon ha vuxit sig så stor. Jonna Jinton personifierar en människa som lämnat civilisationen och återvänt till sina ursprungliga rötter i vildmarken. I dagens samhälle är det inte lätt att försörja sig i vildmarksbygder men det gör Jonna Jinton och hennes man tack vare bloggandet och vloggandet. Förutom att hon är begåvad konstnärligt förstås. Bilderna är fantastiskt vackra, trolska, drömska och samtidigt iskallt realistiska. Det gör att man inte kan annat än beundra hennes initiativ och numera också hennes man som hon träffade virtuellt trots att han bodde alldeles i närheten. Det här unga paret visar upp valda delar av sitt liv i Norrland bland snö och is och sjungande istäckta sjöar och trolsk natur om sommaren. Det är fullt begripligt att människor på andra sidan jordklotet finner dessa vloggar synnerligen exotiska och underbara på alla sätt och vis. Det är de även för en svensk publik. Där kan man säga att en bloggare lyckats marknadsföra sig själv på ett alldeles utmärkt sätt.

Det finns många fler som lyckats väl med att marknadsföra sin blogg eller sitt intresse. Det är intressant att studera deras bloggar och se hur det kommunicerar effektivt med sin publik. Märk väl att de flesta är självlärda. Vilket innebär att i stort sett alla kan lära sig att hantera den nya världens sätt att kommunicera med sin publik.

dante