Svenska, manliga bloggare

Svenska, manliga bloggare

Av de som bloggar är könsfördelningen ojämn. Kvinnliga bloggare är tre gånger så många som manliga bloggare, enligt statistiken från stiftelsen för internetinfrastruktur. Varför det är så går det bara att spekulera kring. Nedan står några av de mest nationellt kända manliga bloggarna listade, utan någon särskild rangordning.

  • Viktor Frisk – mode. Bilder blandat med beskrivande texter ska ge inspiration till outfits, märken och shopping.
  • Diabetesmannen – livsstil. Handlar om hans vardag och vill upplysa om sjukdomen diabetes.
  • Jakob Andersson – mode och livsstil.
  • Daniel Lindström – mode. Som modechef på tidningen Café räknas Daniel som en av Sveriges modeexperter.
  • Andreas Wijk – mode och livsstil.
  • Martin Hansson – mode.

Tidigare har män varit de som varit flest upphovsmän till internetsidor. Med bloggen har det kommit att luckras upp. Här har kvinnor vunnit mer mark och på så sätt jämnat ut könsfördelningen på nätet. Vill du veta mer om internet, användning och trafik? Klicka på följande länk, som tar dig till IIS – stiftelsen för internetinfrastruktur.

dante